kjonnsforskning.no

Skrekkens grenser : seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap

Lars Rune Waage kobler i sin avhandling begrepene gotisk skrekk og homoseksualitet i en nærlesing av Sigurd Mathiesens litteratur. Hovedpersonene opplever skrekk og frykt idet de krysser grensen mellom den sosialt akseptable homososialiteten og den forbudte homoseksualiteten.

Omtale fra utgiver

Lars Rune Waage kobler begrepene gotisk skrekk og homoseksualitet inn i forfatterskapet til Sigurd Mathiesen (1871-1958).

Gjennom nærlesninger av noveller og romaner hos forfatteren Sigurd Mathiesen viser det seg at det gotiske kan anvendes til å skildre forbudte følelser mellom menn.

Med lanseringen av begrepet "homoseksuell" på tidlig 1900-tall gikk intime vennskap mellom menn fra å være noe naturlig til å bli et stort problem. Fram til 1972 var homoseksualitet forbudt i Norge ved lov, noe som gjorde at den som ville omtale dette emnet måtte utvise varsomhet.

I Mathiesens tekstunivers skapes det skrekk og frykt hos hovedpersonene idet de krysser grensen mellom den sosialt akseptable homososialiteten og den forbudte homoseksualiteten. Denne grenseoverskridelsen framstilles ved hjelp av gotikkens figurer (spøkelset, dobbeltgjengeren, det hjemsøkte huset, vampyren) og viser på den ene siden fram klisjeene i sjangeren, men på den andre siden bidrar de også til å utfordre heteroseksualiteten som maskulinitetens fundament.

Den gotiske teksten generelt og Mathiesens tekster spesielt viser oss hvordan gotikksjangeren kan være grenseoverskridende. Samtidig viser gotikken oss at den som trår over grensen blir en outsider.

Et eksempel på dette finner vi i tekster som viser oss en homoseksuell hovedperson som etter et kort, erotisk møte begår selvmord: Han har overskredet grensen for heteroseksualitet, men kan som en konsekvens av dette ikke lenger leve videre.

Avhandlingsarbeidet er et bidrag i forsøket på å skrive en "homoseksualitetens historie" og den undersøker hvordan forestillingen om et "homoseksuelt individ" konstrueres av de ulike disiplinene som på mot slutten av 1800-tallet "oppdaget" "homoseksualiteten".

Forfatter(e):
Waage, Lars Rune
Utgivelsesår:
2009
Utgiver:
Universitetet i Agder
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet