kjonnsforskning.no

"En ærgjerrig ordensmann"

Denne boken viser nye sider av den verdenskjente dramatikeren og nordmannen Henrik Ibsen.

Ibsens bevisste forhold til sine omgivelser har vært utgangspunktet for å la tingene etter ham få spille hovedrollen i nærmere 30 essays. Disse spenner fra så ulike ting som hans badekar og malerier til ordener, røykesaker, flosshatt, barbersaker og reiseeffekter. I tillegg belyses temaer som spisevaner, teaterplakater og Ibsens eget gravmonument.

Denne essaysamlingen åpner noen skjulte dører inn i livet og dramatikken.

Med bidrag fra: Arne Bugge Amundsen, Kari Amundsen, Marit Berg, Ann Helen Bolstad Skjelbred, Hege Duckert, Erik Henning Edvardsen, Kari-Bjørg Vold Halvorsen, Dina Roll-Hansen, Jens-Morten Hanssen, Anne-Sofie Hjemdahl (red.), Thomas Hylland Eriksen, Ane Haukebø Aasland, Ellen Kjeld Johnsen, Marit Ingeborg Lange, Lars Roar Langslet, Jørgen Lorentzen, Anne Melgård, Henry Notaker, Trine Næss, Kathrin Pabst, Anne-Lise Reinsfelt (fotograf), Jan Romsaas, Birte Sandvik, Margit Sauar, Bente Scavenius, Finn Skårderud og Janike Sverdrup Ugelstad.

Forfatter(e):
Lorentzen, Jørgen
Publisert i:
Ting om Ibsen
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Andrimne forlag
Nettsted:

Forfattet av

Tilknyttet prosjekt

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet