kjonnsforskning.no

Menn og maskuliniteter i en minoritetskontekst

Thomas Michael Walle er en av de femten bidragsyterne til boka, Andre bilder av "de andre" redigert av Øivind Fuglerud

Er det noen likheter mellom norske pensjonister i Spania og pakistanske innvandrere på Grønland i Oslo? Hvilket forhold har somaliske og tamilske ungdommer til sine foreldre? Hvorfor bruker ungdom i det flerkulturelle miljøet i Groruddalen italienske merkeklær? Hvordan utformes pakistanske mannsroller i Pakistan og Norge?

Biter av et mangfoldig Norge
Dette er noen av de spørsmålene som Andre bilder av "de andre" tar opp. 15 ulike NOVA-forskere presenterer glimt av andre virkeligheter enn det norske majoritetssamfunnet. Norge er i dag et mer mangfoldig land enn for femten år siden. Mange norske statsborgere har i dag nære bånd til andre deler av verden gjennom kulturbakgrunn, familiebånd eller politisk engasjement. Dette mangfoldet åpner for nye prosesser og dynamikker også i Norge. I boken forsøker forskerne å ta denne forskjelligheten på alvor. Dette er ikke en elendighetsbeskrivelse av mislykket integrering sett fra norske myndigheters perspektiv. I stedet søker bidragene i boken å nærme seg verden slik representantene for mangfoldet ser den.

Forfatter(e):
Walle, Thomas Michael
Publisert i:
Andre bilder av "de andre"
Utgivelsesår:
2004
Utgiver:
Pax forlag
Nettsted:

Forfattet av

Tilknyttet prosjekt

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet