kjonnsforskning.no

Minoritetspappaer i fedrekvotens tidsalder

Thomas Michael Walle skriver her om bruk og ikke bruk av fedrekvoten og løfter med det det udramatiske og alminnelige farskapet blant minoritetspappaer frem i lyset.

Temanummer: Fedre

Forfatter(e):
Walle, Thomas Michael
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
2
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
KILDEN
Sideantall:
4

Forfattet av

Tilknyttet prosjekt

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet