kjonnsforskning.no

Å si nei til meningen med livet? : en kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet

Hvorfor velger noen kvinner å ikke få barn? Denne boken retter fokus mot frivillig barnløshet, og ser blant annet på hvilke reaksjoner kvinner som tar dette valget møter i det norske samfunnet.

Omtale fra forlaget

Hvilke reaksjoner møter kvinner som velger å ikke få barn i det norske samfunnet, hvor forestillingene om moderskap, normalitet, helse og heteroseksualitet er så tett sammenvevd? Fører det uvanlige livsvalget til overskridende kjønnspraksiser, eller forholder de barnfrie seg til mer konvensjonelle forståelser av kjønn?

Denne boken retter fokus mot frivillig barnløshet, eller det som også kalles for barnfrihet. Barnfri forveksles ofte med barnefri, men barnfri er et nyord, oversatt fra det amerikanske childfree. Barnfrihet er et lite utforsket tema i Norge. For å svare på problemstillingene har forfatteren intervjuet kvinner i to generasjoner, benyttet spørrelistemateriale fra Norsk etnologisk gransking og et utvalg av internett- og andre medieoppslag om temaet. Boken henvender seg til forskere, undervisere og studenter.

Tove Ingebjørg Fjell er professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Forfatter(e):
Fjell, Tove Ingebjørg
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
Tapir forlag
Sideantall:
110
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet