kjonnsforskning.no

Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/08: Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring

Dette nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning er viet i sin helhet til Norges forskningsråds kjønnsforskningsprogram Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring. Programmet startet opp i 2001 og runder av sommeren 2007. Et nytt kjønnsforskningsprogram er allerede i virksomhet, men denne utgaven av tidsskriftet handler altså om det som er i avslutningsfasen. Tekstene i denne utgaven av tidsskriftet gir noen glimt fra programmets faglige virksomhet.

Innhold:

Ann Therese Lotherington: Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier

Stina Hansteen Solhøy: Bør trossamfunn være
unntatt diskriminerings-
lovgivningen?
– En kritisk diskusjon av unntaksargumenter

Trine Annfelt: Den viktige far. Representasjoner
av far i familiepolitiske dokumenter

Christine Hamm: Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein

Karen Sjørup: Kønsforskningens historie i Norge og Danmark set fra et dansk perspektiv

Thomas Johansson: Flexibla fäder, flinka forskare och feminism

May-Len Skilbrei og og Astrid Renland: Menn i prostitusjon:
Perspektiver, identiteter og problemer

Agnes Bolsø: «Stang inn» og «stang ut» for Brantsæter

Nummer:
1
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet