kjonnsforskning.no

Masker og motstand : diskré homoliv i Norge 1920–1970

Det vi i dag betegner som ”åpne homofile” eksisterte knapt før 1970. Men så langt tilbake som på 1920-tallet ser det ut til å ha levd par bestående av to kvinner eller to menn i norske bygdesamfunn uten at de av den grunn ble utstøtt eller skandalisert. Hans W. Kristiansen tar i denne boka for seg disse menneskenes liv, og homoseksualitetens vilkår i nyere norsk historie.

Omtale fra forlaget

Hvordan levde homoseksuelle enkeltpersoner og par i perioden før 1970? Så langt tilbake som på 1920-tallet ser det ut til å ha levd par bestående av to kvinner eller to menn i norske bygdesamfunn, uten at de av den grunn ble utstøtt eller skandalisert. Likeledes ser det ut til å ha eksistert nettverk av mer eller mindre åpenlyst homofile menn i småbyer på 1950-tallet. Hans W. Kristiansen argumenterer her for at det er behov for en mer nyansert forståelse av diskresjonskulturen i byene og de formene for organisert motstand som vokste ut av homofile nettverk i etterkrigstiden.

Boka henvender seg til alle som har interesse for homoseksualitetens vilkår i nyere norsk historie. Den er spesielt aktuell for studenter og fagfolk innen samfunnsvitenskapelige og historiske fag, men kan leses av alle med interesse for kjønns - og seksualitetshistoriske emner.

Hans W. Kristiansen er sosialantropolog og har i over ti år arbeidet med forskning om lesbiske og homofiles livsvilkår, livsløp og historie. Han disputerte i 2004 over doktoravhandlingen Kjærlighetskarusellen, basert på eldre homofile menns livshistorier og har publisert flere artikler om homoseksuell identitet og historie. Siden 2007 har han vært ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik.

Forfatter(e):
Kristiansen, Hans W.
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
Unipub
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet