kjonnsforskning.no

Det sterke kjønns sårbarhet

Hvordan menn opplever og forstår egen kropp og helse har det blitt lagt liten vekt på i norsk sammenheng. En vanlig måte å tolke menns reaksjoner på kriser og sykdom på, er at de benekter sine helseproblemer ved å trekke seg tilbake og lide i taushet. Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 14 menn som har vært rammet av hjerteinfarkt, vil det i denne artikkelen reflekteres rundt denne tausheten.
(Omtalte fra Sosiologisk tidsskrift)

Forfatter(e):
Lilleaas, Ulla-Britt
Publisert i:
Sosiologisk tidsskrift
Nummer:
4
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Universitetsforlaget
Sideantall:
S. 311-325, 386
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet