kjonnsforskning.no

Kjønn og retorikk i tekst og teori: Toril Moi : feminisme i skjæringspunktet mellom poststrukturalisme og dagligspråksfilosofi

Elin Havelin Rekdal tar i denne avhandlingen utgangspunkt i sentrale deler av Toril Mois teoretiske forfatterskap hvor kjønn, kropp og seksualitet er i fokus. Slik vil hun undersøke hvorvidt, og eventuelt hvordan Mois teorier tilbyr kjønns- og seksualitetsforskningen ny teoretisk innsikt.

Omtale fra NTNU
Den feministiske litteraturviteren Toril Moi har som norsk teoretiker oppnådd en unik stilling innen internasjonal feministisk forskning, men hennes teorier er overraskende lite utforsket. Ved universiteter verden over er tekstene hennes pensum og tekstene har etterhvert oppnådd en tverrfaglig gyldighet. Det er derfor viktig at det eksisterer solid kunnskap om hennes teorier, også i nordisk kjønns- og seksualitetsforskning. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i sentrale deler av Mois teoretiske forfatterskap hvor kjønn, kropp og seksualitet er i fokus. Avhandlingen vil undersøke hvorvidt og eventuelt hvordan Mois teorier tilbyr kjønns- og seksualitetsforskningen ny teoretisk innsikt. For å finne svar på dette vil avhandlingen foreta både en tematisk og en formmessig undersøkelse av de utvalgte tekstene.

Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2008

Forfatter(e):
Rekdal, Elin Havelin
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Forfattet av

Omtales i nyhetssak

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet