kjonnsforskning.no

"Stang inn" og "stang ut" for Brantsæter

Debatten ruller videre. Overdriver queerforskere endringsaspektet i sine undersøkelser fordi de så gjerne vil at verden skal gå framover?
(KILDEN)

Forfatter(e):
Bolsø, Agnes
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet