kjonnsforskning.no

Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein

Trude Marsteins roman Plutselig høre noen åpne en dør (2000) inneholder en seriøs undersøkelse av hvordan det er å være mor. Den estetiske teksten anskueliggjør for leseren hvordan kvinner omgis av en rekke forskjellige og ofte motstridende moderskapsdiskurser. Romanens polyfone uttrykk viser at mødre er styrt av massemedier, bøker om barneoppdragelse, kvinnelitteratur og psykoanalytisk teori. Det komplekse samspillet mellom de ulike kravene som rettes mot kvinnene, får konsekvenser for hvordan de oppdrar barna sine.
(KILDEN)

Forfatter(e):
Hamm, Christine
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet