kjonnsforskning.no

Den viktige far. Representasjoner av far i familiepolitiske dokumenter

Hva skjer når likestillingsideologi intervenerer i heteronormerende diskurser? Hvilke effekter kan biologisme ha i møte med diskurser om likestilling? I denne artikkelen undersøker Annfelt endringer i representasjoner av fedre fra ca. 1950 til rundt tusenårsskiftet. Funnene får forfatteren til noe betenkt å spørre om fokuset på likestilling medfører en form for kjønnskonservatisme, eller om veien går videre mot stadig mer likestilling mellom kvinner og menn.
(KILDEN)

Forfatter(e):
Annfelt, Trine
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet