kjonnsforskning.no

Bør trossamfunn være unntatt diskrimineringslovgivningen? – En kritisk diskusjon av unntaksargumenter

Denne artikkelen diskuterer tre hovedtyper av argumenter for religiøse unntaksrettigheter slik vi finner dem i normative drøftinger av forholdet mellom stat og trossamfunn. Artikkelen tar utgangspunkt i de konkrete unntaksbestemmelsene i Likestillingsloven og i Arbeidsmiljøloven som åpner for at trossamfunn kan diskriminere på bakgrunn av kjønn og seksuell orientering, og drøfter premisser som disse unntakene kan tenkes å hvile på. Fokus rettes mot grunnleggende normative posisjoner i spørsmålet om unntaksrettigheter. Hva er argumentene, og hvilke eventuelle svakheter hefter ved de ulike argumentasjonsrekkene? Artikkelen konkluderer med at ikke noe enkelt argumentsett er tilstrekkelig overbevisende til å kunne forsvare unntakene slik disse er formulert i lovverket i dag.
(Kilden)

Forfatter(e):
Solhøy, Stina Hansteen
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet