kjonnsforskning.no

Maskuliniteter mellom liv og død

Forfatter(e):
Lilleaas, Ulla-Britt
Publisert i:
Hauan, Marit Anne (red.): Maskuliniteter i nord
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet