kjonnsforskning.no

John-Wayne- tilnærmingen til helse

Forfatter(e):
Lilleaas, Ulla-Britt
Publisert i:
NIKK magasinet
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Nordisk institutt for kvinne-og kjønnsforskning
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet