kjonnsforskning.no

Political constructions of gender equality. Travelling towards … a gender balanced society?

Forfatter(e):
Skjeie, Hege og Mari Teigen
Publisert i:
NORA : Nordic Journal of Women's Studies
Nummer:
vol 3, nr. 3
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning / Routledge Taylor & Francis Group
Sideantall:
S. 187-197
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet