kjonnsforskning.no

Vern mot direkte og indirekte diskriminering etter norsk rett - et ensartet vern?

Forfatter(e):
Strand, Vibeke Blaker
Publisert i:
Lov og rett
Nummer:
3, årg. 46
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Universitetsforlaget
Sideantall:
131-153
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet