kjonnsforskning.no

Menneskerettigheten - en trussel mot demokratiet?

Forfatter(e):
Skjeie, Hege
Publisert i:
Annette Borchorts og Ann-Dorte Christensen (red): Kønsrefleksjoner : om magt og mangfoldighet
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Aalborg universitetsforlag
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet