kjonnsforskning.no

Begjærets demokratisering eller lystens avvikling

Forfatter(e):
Mühleisen, Wencke
Publisert i:
Mühleisen, Wencke og Christel Sverre (red.): Meningen med sex : noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undersøkelser
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Pax forlag
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet