kjonnsforskning.no

Kjønn, sex og humor på TV

Forfatter(e):
Mühleisen, Wencke
Publisert i:
Kjus, Yngvar og Birgit Hertzberg Kaare (red.): Humor i mediene
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Cappelen
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet