kjonnsforskning.no

Categories negotiated. Gender struggle over the Norwegian census

Forfatter(e):
Roll-Hansen, Hege
Publisert i:
Hagemann, Gro og Hege Roll-Hansen (red.): Twentieth century housewives, meanings and implications
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Unipub
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet