kjonnsforskning.no

Omsorg fra Øst til Helse (i) Vest. Polske og tyske sykepleieres beretninger om omsorg og fellesskap

Hovedoppgave i sosiologi. Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Forfatter(e):
Savides, Susan
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
[Universitetet i Bergen]

Eksterne lenker

Svekket Norges bistand

(heis.no)

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet