kjonnsforskning.no

Women's rights. Bokessay

Essay om boken The Human rights of women : international instruments and African experiences, redigert av Wolfgang Benedek, Esther M. Kisaakye ogGerd Oberleitner.

Litteraturen som behandler menneskerettighetene i et kvinne- og kjønnsperspektiv er voksende, både som eget fagfelt og som integrert del av eksisterende menneskerettighetsteori. Denne antologien bringer sammen litteratur med begge disse innfallsvinklene.
(Kort utdrag, hentet fra Idunn)

Forfatter(e):
Hellum, Anne
Publisert i:
Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Universitetsforlaget
Sideantall:
S. 70-76
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet