kjonnsforskning.no

Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon

Menneskerettighetenes potensial som brobygger mellom kravet om diversitet, frihet og likhet i det kulturelt komplekse Norge er hovedtemaet for denne artikkelen. Forholdet mellom pluralisme og integrasjon behandles med utgangspunkt i et menneskerettighetsperspektiv som går på tvers av nasjonalitet, kjønn, alder, etnisitet og religion. Et behov generelle reformer, som tar høyde for den kulturelle kompleksitet som eksisterer i dagens Norge, diskuteres i lys av menneskerettslovens konvensjonshierarki og særlige lovgivningsmessige tiltak rettet mot kvinner og jentebarn fra innvandrerbefolkningen.
(Fra artikkelen)

Forfatter(e):
Hellum, Anne
Publisert i:
Fauchald, Jakhelln, Syse (red.): Dog fred er ej det bedste- : festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Universitetsforlaget

Forfattet av

Eksterne lenker

Les artikkelen i fulltekst hos Kilden

(kilden.forskningsradet.no)

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet