kjonnsforskning.no

From human development to human rights. A southern African perspective on women`s and teenage girl`s right to reproductive choice

Forfatter(e):
Hellum, Anne og Anne Lene Staib Knudsen
Publisert i:
Forum for development studies
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet