kjonnsforskning.no

Integrazione Est-Ovest in Europa. Come le donne polacche vivino e usano gli spazi pubblici in Italia (Sicilia)

Engelsk tittel: East-West integration in Europe: how Polish women experience and use public spaces in Italy (Sicily)

Forfatter(e):
Isaksen, Lise Widding
Publisert i:
Relazione per il concegno : la dimensione multiculturale della citta : comunita local e migrazione
Nummer:
26-27
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Universita di Catania
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet