kjonnsforskning.no

Tilpasning i tomme rom. Globale omsorgskjeders relasjonsøkologi

Hvilke utfordringer stilles teori og politikk overfor i en globalisert økonomi med en ny internasjonal arbeidsdeling basert på globale maktrelasjoner? Lise Widding Isaksen diskuterer bruk av teori for å forstå internasjonal og kjønnet arbeidsdeling i en globalisert økonomi. Artikkelen Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkonomi drøfter begrepet «globale omsorgskjeder» som analytisk redskap. Widding Isaksen presenterer framveksten av slike kjeder med utgangspunkt i to ulike migrasjonsprosesser, og viser de kjønnede tilpasningene i de lokale kontekster helse- og omsorgsarbeiderne forlater. Hvilke konsekvenser får omsorgs- (og hjerne-)tappingen i de fattigere hjemlandenes lokalsamfunn?
(Omtale i Tidsskrift for kjønnsforskning)

Forfatter(e):
Isaksen, Lise Widding
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1-2
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet