kjonnsforskning.no

Likestilling og fruktbarhet. Hvor bærekraftig er den nordiske familiepolitiske modellen?

I de nordiske landene har kvinner høy yrkesdeltakelse samtidig som det fødes relativt mange barn. Dette blir ofte tatt som en indikasjon på at den nordiske familiepolitiske modellen er bærekraftig, både med hensyn til fruktbarhet og likestilling. Nærmere analyser av utviklingen av fruktbarhetsmønsteret gir imidlertid bare betinget støtte til disse antakelsene. Mye tyder på at større gjennomslag for likestilte foreldreskap også er nødvendig for å opprettholde et bærekraftig fruktbarhetsnivå.
(Utdrag fra artikkelen)

Forfatter(e):
Skrede, Kari og Marit Rønsen
Publisert i:
Samfunnsspeilet
Nummer:
2
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Statistisk sentralbyrå
Sideantall:
S. 2-9
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet