kjonnsforskning.no

Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv

Forfatter(e):
Gullikstad, Berit og Tove Håpnes
Publisert i:
Rasmussen, B. (red.): Et bærekraftig nytt arbeidsliv? : kunnskapsstatus og problemstillinger
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Norges forskningsråd, forskningsprogrammer, program for arbeidslivsforskning
Sideantall:
S. 47-60
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet