kjonnsforskning.no

Snakk om kjønn og etnisitet. Teoretiske utgangspunkt og analytiske grep

Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet, nr 71.
Forfatter(e):
Andenæs, Ellen
Publisert i:
Gunnarsson, Britt-Louise, Sonja Entzenberg og Maria Ohlsson (red.): Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Swedish Science Press, Uppsala universitet
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet