kjonnsforskning.no

Norske homoseksuelle og antihomoseksuell retorikk i NS-pressen (1940-1945)

Forfatter(e):
Kristiansen, Hans W.
Publisert i:
Johansen, Per Ole (red.): På siden av rettsoppgjøret
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Unipub
Sideantall:
S. 303-336
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet