kjonnsforskning.no

Kjønnsstadfestande kirurgi. Om kjønnets essens og estetikk

Rapport nummer 12 i Rokkansenterets rapportserie

Forfatter(e):
Folgerø, Tor
Publisert i:
Malterud, Kirsti, Elvebakken, Kari Tove og Solvang Per (red.): Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv : bidrag fra Helsekammeratenes avslutningsseminar
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Universitetet i Bergen
Sideantall:
S. 43-55
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet