kjonnsforskning.no

Gode intensjoner, problematiske konsekvenser. Undervisning om homofili i ungdomsskolen

Hva sier lærere når de underviser om homofili? Hvordan framstår homoseksualitet og heteroseksualitet i undervisningen? I denne artikkelen vil jeg drøfte undervisning som springer ut av gode intensjoner om å skape toleranse for homofile og lesbiske. Jeg argumenterer for at denne undervisningen framstiller homofile som «de andre» og bidrar til at homofili framstår som noe problematisk og annerledes, samtidig som heteroseksualitet framstår som selvsagt, normalt og ønskelig. Artikkelen bygger på klasseromsobservasjoner på 10. trinn.
(Utdrag fra artikkelen)

Forfatter(e):
Røthing, Åse
Publisert i:
Norsk pedagogisk tidsskrift
Nummer:
6
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Universitetsforlaget
Sideantall:
S. 485-497
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet