kjonnsforskning.no

Homonegativisme og homofobi i klasserommet: marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og rådville lærere

Når og hvordan kommer homonegativisme og homofobi til uttrykk i klasserommet, og hvordan kan vi forstå disse fenomenene? Hvordan håndterer lærere elevers negative utfall mot homofili i klasserommet, og hvilke verktøy har skolen til å møte og motvirke homonegativisme og homofobi?

I denne artikkelen argumenteres det for at klasserommet framstår som en arena hvor homoaksept i stadig større grad er påkrevd, ikke minst på grunn av høyrøstede, disiplinerende jenter. Homonegativisme er likevel et vanlig fenomen, men framstår først og fremst som uttrykk for marginaliserte maskuliniteter. Artikkelens empiriske utgangspunkt er klasseromsobservasjoner fra 10. trinn på tre skoler.
(Sammendrag fra Tidsskrift for ungdomsforskning)

Forfatter(e):
Røthing, Åse
Publisert i:
Tidsskrift for ungdomsforskning
Nummer:
7
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
NOVA
Sideantall:
S. 27-51
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet