kjonnsforskning.no

Kjønn og familie

Forfatter(e):
Røthing, Åse og Helene Aarseth
Publisert i:
Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.): Kjønnsforskning: en grunnbok
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Universitetsforlaget
Sideantall:
S. 169-177
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet