kjonnsforskning.no

Prøysen og skapets funksjon

Forfatter(e):
Andersen, Britt
Publisert i:
Andersen, Britt og Knut Ove Eliassen (red.): Maskepi og maskerade: festskrift til Hans Erik Aarset
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Tapir akademisk
Sideantall:
S. 123-140
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet