kjonnsforskning.no

Bokanmeldelse. Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge

Bokanmeldelse

Forfatter(e):
Kristensen, Guro Korsnes
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet