kjonnsforskning.no

Kategorier i en kroppsløs kontekst

Forfatter(e):
Bromseth, Janne
Publisert i:
Konferanserapport från den 6. nordiska konferensen i språk och kön
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet