kjonnsforskning.no

Rettighetspolitikk i et skeivt perspektiv

Hva innebærer queerperspektivets inntog for den feministiske politikken og for homopolitiske rettighetsorganisasjoner i Norge og Sverige? På hvilke måter vendes blikket mot heteronormen framfor mot den homoseksuelle? På bakgrunn av både egen forskning om og deltakelse i den feministiske og homopolitiske bevegelsen, hevder Janne Bromseth at det finnes like utviklingsmønstre i Norge og Sverige, men også forskjeller.
(Kilden)

Forfatter(e):
Bromseth, Janne
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
2
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
Sideantall:
10
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet