kjonnsforskning.no

Når Adam og Eva er Madame og Eve. En diskusjon av nisjepornografi

Forfatter(e):
Bolsø, Agnes
Publisert i:
Mühleisen, Wencke og Christel Sverre, (red.): Meningen med sex: noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undersøkelser
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Pax
Nettsted:

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet