kjonnsforskning.no

Orgasmer, lesbiske og kjønnsmakt

Forfatter(e):
Bolsø, Agnes
Publisert i:
Malterud, Kirsti og Anbjørg Ohnstad (red.): Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Samlaget
Sideantall:
S. 41-61
Nettsted:

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet