kjonnsforskning.no

På vei mot sædens rett? Om endringer i politiske diskurser om farskap

Hvordan begrunnes fars rettigheter som forelde? Trine Annfelt har gått til politiske dokumenter fra starten på 1980-tallet og i 2000. Hun finner at representasjoner av likestilte fedre i løpet av disse to tiårene har oppnådd normalitet og endog blitt hegemoniske. Men det har skjedd noe mer: de biologiske båndenes betydning for fars rettigheter har fått ny aktualitet. Hvorfor?
(Kilden)

Forfatter(e):
Annfelt, Trine
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
2
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning
Sideantall:
15

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet