kjonnsforskning.no

The "new father". Gender equality as discursive resource for family policies

Forfatter(e):
Annfelt, Trine
Publisert i:
Melby, Kari, Christina Carlsson Wetterberg og Anna-Birte Ravn (red.): Gender equality and welfare politics in Scandinavia: the limits of political ambition?
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
The Policy press

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet