kjonnsforskning.no

Bokomtale. Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling

Rettferdighet i barnefordelingssaker er tema i Kristin Skjørtens bok om samlivsbrudd og barnefordeling. Boka er anmeldt av Trine Annfelt, som redegjør for hvordan Skjørten har gjennomgått barnefordelingssaker i Lagmannsretten ved tusenårsskiftet – og sammenlignet dette med lagmannsrettsdommer fra henholdsvis 1980 og 1990. Annfelt mener boka blant annet er interessant som en fortelling om samspillet mellom samfunnets og rettsvesenets dels skiftende, dels reproduserte representasjoner av hva som er best for barn, samt hvem og hva som best kan bidra til dette.
(Omtale fra Tidsskrift for kjønnsforskning)

Forfatter(e):
Annfelt, Trine
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
4
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning

Forfattet av

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet