kjonnsforskning.no

Knut Hamsun. Kjønnspolitiker og kjønnspoliti

Her tar litteraturviter Britt Andersen for seg Hamsuns kjønnspolitiske program i nobelprisromanen Markens grøde og den mindre kjente satiren Konerne ved vandposten. Hamsuns heteronorm dreier seg ifølge Andersen i all hovedsak om reproduksjon.
(Fra omtale hos KILDEN)

Forfatter(e):
Andersen, Britt
Publisert i:
Annfelt, Trine, Britt Andersen og Agnes Bolsø (red.): Når heteroseksualiteten må forklare seg
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Tapir

Forfattet av

Omtales i nyhetssak

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet