kjonnsforskning.no

Genre trouble and the body that mattered: negotiations of gender, sexuality and identity on a Scandinavian mailing list community for lesbian and bisexual women

Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2006.

Janne Bromseth har studert en skandinavisk diskusjonsgruppe på nett for lesbiske og biseksuelle kvinner, og sett på hvordan den fungerer som sosialt rom for deltakerne i dagliglivet. Med dette som bakgrunn viser hun hvordan internett er viktig for å skape gruppekultur og identitet utifra forestillinger om kjønn og seksualitet.
(Fra omtale hos KILDEN)

Forfatter(e):
Bromseth, Janne C.H.
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Arts, Department of Interdisciplinary Studies of Culture
Sideantall:
289 s. : diagr.

Forfattet av

Omtales i nyhetssak

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet