kjonnsforskning.no

Maskepi og maskerade

Forfatter(e):
Andersen, Britt og Svein Ove Eliassen
Publisert i:
Andersen, Britt og Knut Ove Eliassen (red.): Maskepi og maskerade : festskrift til Hans Erik Aarset
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Tapir Akademiske
Sideantall:
239
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet