kjonnsforskning.no

Foucault og Butler om kroppen

Artikkelen er et utdrag fra innledningen i Den litterære kroppen: artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag

 

 

Forfatter(e):
Langås, Unni
Publisert i:
Prosopopeia
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Universitetet i Bergen
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet