kjonnsforskning.no

Kroppen i tro og tanke. En historisk-filosofisk introduksjon

Innhold
Den kristne kroppen
Den kartesianske kroppen
Den fenomenologiske kroppen
Den psykoanalytiske kroppen
Den disiplinerte kroppen
Den iscenesatte kroppen

Forfatter(e):
Langås, Unni
Publisert i:
Langås, Unni (red.): Den litterære kroppen : artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Høyskoleforlaget
Sideantall:
S. 14-38
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet