kjonnsforskning.no

Uten nåde. Begjær og besettelse i Amalie Skrams Forraadt

Forfatter(e):
Langås, Unni
Publisert i:
Langås, Unni (red.): Den litterære kroppen : artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Høyskoleforlaget
Sideantall:
S. 104-119
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet